Futbal hýbe svetom. Zaiste hýbe aj tým gregorovským. Presviedčajú nás o tom znamenia z predchádzajúcich generácií. Športový klub v Gregorovciach je v súčasnosti jedinou organizovanou zložkou v obci, s nepretržitou 50-ročnou bohatou tradíciou. Z tejto tradície „žijú“ aj súčasníci. Pri zamýšľaní sa nad budúcnosťou tejto nám odovzdanej tradície, je zároveň potrebné nezabúdať na minulé časy, osudy, námahy, víťazstva i pády, ktoré tvorili túto 50-ročnú tradíciu. Všetko úsilie prechádzajúcich generácií vychádzalo z cieľa, ktorým sa malo zabezpečiť kultúrne i športové vyžitie občanov obce Gregorovce. Počas 50-tich rokov boli do športového snaženia investované nemalé finančné prostriedky i osobná angažovanosť funkcionárov, trénerov i hráčov, na ktoré nemôžeme a ani nesmieme zabudnúť.

V regióne je málo futbalových klubov, ktoré sa môžu pochváliť takou históriou futbalových turnajov ako náš športový klub. Za zmienku určite stojí aj „futbalový stánok“, ktorý nám mnohé obce závidia. Mať k dispozícii ihrisko na majstrovské zápasy a tréningové ihrisko si dnes nemôžu dovoliť mnohé futbalové kluby zvučnejšieho mena. My ich máme.
Dovoľte konštatovať: futbal je ako život. Týždeň čo týždeň nás obohacuje o radosť, úžas, obdiv, potešenie, neopakovateľné zážitky, ale aj o smútok, žiaľ a sklamanie.
 
TOPlist